Bestuurssamenstelling

Secretaris / penningmeester:

De heer P.J.A. Zwaan
 

Voorzitter:

Mevrouw T.J. Komen - Heijs
 

Jammer genoeg hebben mevr. M. Hoebe- Paauw en de heer W. Bijvoet ons bestuur verlaten
Met dank voor hun jarenlange inzet

Zijn er misschien mensen die hen willen vervangen?