Doelstelling/beleidsplan

De Stichting geeft geldelijke steun aan ontwikkelingswerkers, missionarissen, missiezusters in:
Shrinagar (Jammu en Kashmir, India), Riga (letland) en Bellary (Karnataka, India)

en heeft als doel het verstrekken van humanitaire hulp,  lenigen van noden, zowel op stofferlijk als geestelijk terrein, het verschaffen van middelen om hen in staat te stellen hun missie en ontwikkelingwerk efficient te verrichten, het behartigen van persoonlijke belangen, met name om hen (vakantie) gelden te verschaffen bij (vakantie) verlof.
Het bevorderen van ontwikkelingsprojekten zowel afzonderlijk als ook in samenwerking met andere Nederlandse organisaties en instellingen, ook in internationaal verband.
Hiervoor worden verschillende activiteiten ontwikkeld, waar we de komende jaren op de zelfde voet mee door zullen gaan
.

In 1966 is een comite "Wij en onze Missionarissen" opgericht. Dit is op 2 januari 1979 notarieel omgevormd tot de huidige stichting. Daarbij worden vermeld de heer H.M. Dekker en mevr. R.M. van Baar.
Vanaf die datum is de Stichting ook geregistreerd bij de KvK.

Tot op dit moment wordt al het werk voor de wervingen door vrijwilligers gedaan. Daar staan dus geen geldelijke beloningen tegenover.
Wij zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beoogende Instelling (Anbi).