Financiele Jaaroverzichten (met vergelijkende cijfers)

 

2015    2015   2014   2014

Inkomsten

               

           

Bijdragen en giften (24 x)

  1505.00

 

1490,00

 

Uikering 40 MM t.g.v. D. Menezes

 560,00

 

    550,00

 

Mailingactie (47 x)

     1535,00

 

  1570,00

 

Nieuwsbrief 2014

 0,00

 

1140,00

 

Braderie en Kerstmarkt)

    1788,00

 

2030,00

 

Verhuur erepoort (16 x)

   260,00

 

330,00

 

Kerkcollecte Hubertusmis

    372,00

 

170,00

 

Rente spaarrekening

    14,00

 

34,00  

Waarderingssubsidie Koggenland

     125,00

 

113,00

 

Toename banktegoed

     45,00

 

     

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

Uitkeringen doelgroep (incl. 40 MM)

 

 5550,00

 

6500,00

Onkosten Braderie en Kerstmarkt

 

    167,00

 

330,00

Drukkosten mailing

 

    200,00

 

200,00

Vergaderkosten

 

    86,00

 

150,00

Bankkosten

 

    184,00

 

160,00

Diversen

 

      17,00

 

38,00

Afname banktegoed

 

      

 

49,00

Totaal

6204,00

6204,00

7427,00

7427,00

                         

 1-1-2015

31-12-2015

1-1-2014

31-12-2014

 Banktegoeden                     

   352,00

397,00

396,00

352,00

 Financiele mutaties Toename saldo € 45,00 Afname saldo € 49,00