Indiase Priester Denis Menezes

Denis Menezes, die zelfs al ruim tachtig is, met goede vooruitzichten, want zijn vader is al een jaar of wat de honderd gepasseerd en "still alive and kicking!". Hij is actief in een andere deelstaat, Karnataka, waar hij met directe persoonlijke hulp arme stakkers in nood helpt om een menswaardig bestaan op te bouwen. Hij is de enige van de drie, die ons (zelfs een door een acoountant voor accoord getekende!) gespecificeerde verantwoording van zijn jaarlijkse aandeel in de door onze stichting bij elkaar gebrachte gelden toestuurt.
 

Adres:

Fr. Denis Menezes
Christ the King Church
Cantonment Bellary

583104 Karnataka
India